ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σχεδιάζουμε με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών σας! Ως αρχιτέκτονες μηχανικοί, δεν παραβλέπουμε την αισθητική, την καινοτομία, στοχεύοντας πάντα στη λειτουργικότητα, στην ένταξη της κατασκευής στο εκάστοτε περιβάλλον, στις σύγχρονες απαιτήσεις του χρήστη και στον βιοκλιματικό σχεδιασμό.    περισσότερα...

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Αναβαθμίστε Ενεργειακά την κατοικία σας στοχεύοντας στην εξοικονόμηση χρημάτων. Το τεχνικό γραφείο Μουτζούρη ανανλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, στις υψηλότερες ενενργειακές βαθμίδες κατάταξης κατά ΚΕΝΑΚ, με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων.

περισσότερα...

ΠΡΟΣ  ΠΩΛΗΣΗ

Κατασκευάζουμε και διαθέτουμε προς πώληση ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, για τις οποίες εγγυόμαστε την κατασκευή.

Διαθέτουμε Άρτια και Οικοδομήσιμα ΟΙΚΟΠΕΔΑ προς πώληση (τα οποία συνοδεύονται από τοπογραφικό και βεβαιώση μηχανικού)
περισσότερα...


ΝΕΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

    Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. Καρύστου
    Διπλοκατοικία με γκαράζ - Μελέτη & Κατασκευή

διπλοκατοικια κατασκευή - Μουτζουρη Κάρυστος

Η κατασκευή έλαβε μέρος στον συνεταιρισμό ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου, σ' ένα έντονο επικλινές οικόπεδο, με υψομετρική διαφορά 15 μέτρων. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από όλα τα στάδια της κατασκευής και τις οικοδομικές λεπτομέρειες που ακολουθήθηκαν παρουσιάζονται στο αρχιτεκτονικό γραφείο Μουτζούρη, το οποίο ανέλαβε τη Μελέτη και την Κατασκευή του.    ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΜΠΟΥΡΟΣ
    Εξοχικές Μονοκατοικίες

μηχανικός κάρυστος

Αρχιτεκτονική πρόταση νέων Εξοχικών Μονοκατοικιών υπό κατασκευή. για περισσότερες εικόνες...