ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

μελετες - οικοδομικη αδεια

όλες τις τεχνικές εργασίες και μελέτες μηχανικού
ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

Πλήρης Αρχιτεκτονική και Κατασκευαστική Μελέτη, καθώς επίσης και μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Πυρασφάλειας κι όσα απαιτούνται για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια δόμησης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Οργανώνουμε το εργοτάξιο με εξειδικευμένο εργοτεχνικό προσωπικό σ’ όλα τα στάδια κατασκευής, αναλαμβάνοντας την τήρηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Εφαρμόζουμε πλήρως την μελέτη χωρίς αποκλίσεις και πρόσθετα έξοδα.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Νομιμοποιήστε – Τακτοποιήστε τα αυθαίρετά σας σύμφωνα με το νόμο 4495/2017. Η ρύθμιση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να μεταβιβάσετε ή να πουλήσετε το ακίνητό σας.
Το πρόστιμο υπολογίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ ανάλογα με το έτος της κατασκευή, το μέγεθος, το είδος της αυθαιρεσίας καθώς και την αντικειμενική αξία της περιοχής.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό προσομοιώνουμε την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και σας προτείνουμε την πιο οικονομική και περιβαλλοντική λύση ώστε να μειώσετε σημαντικά την απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας με ταυτόχρονη βελτίωση της θερμικής άνεσης. Σύγχρονες τεχνικές και πιστοποιημένα συστήματα μπορούν να κάνουν το κτίριο σας ακόμα και μηδενικής κατανάλωσης.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Μετατρέψτε το παλαιό οικοδόμημα σε σύγχρονη κατοικία. Δημιουργήστε χώρους λειτουργικούς και ποιοτικούς. Απομακρύνετε τυχόν υγρασίες, φθορές του χρόνου, θερμομονώστε.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Με σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό αποτυπώνουμε αγροτεμάχια, οικόπεδα, κτίσματα.

ΔΑΣΙΚΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Διεκπαιρεώνουμε όλη την γραφειοκρατεία για να χαρακτηριστεί το αγροτεμάχειο δασικό ή μη.
Εκπονούμε εμπειριστατομένη Μελέτη Φωτοερμηνείας ώστε να διευκρινιστούν αμφισβητούμενα μέρη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μεταξύ των υπηρεσιών του γραφείου μας συμπεριλαμβάνονται και οι περιβαλλονικές μελέτες για όσες δραστηριότητες (τουριστικές – βιομηχανικές) απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη μελέτη ηχομόνωσης του καταστήματός σας.

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Σήμερα, απαιτείται και βεβαίωση μηχανικού για κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος ότι στο ακίνητο ή στο οικόπεδο δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Αναλαμβάνουμε την διαδικασία της αυτοψίας και έκδοση της βεβαίωσης.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ - 3D

Με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους τρισδιάστατης απεικόνισης – 3D – σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δείτε το τελικό αποτέλεσμα του κτιρίου σαν να έχει ήδη κατασκευαστεί εντός του οικοπέδου. Παράλληλα σας παρουσιάζουμε και την εσωτερική διάταξη του χώρου ώστε να γίνονται αντιληπτά τα μεγέθη και οι κινήσεις που δημιουργούνται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας παρέχουμε τεχνικές – συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ό,τι πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσετε με την ακίνητη περιουσίας σας (αγροτεμάχια – ακίνητα).