όλες τις τεχνικές εργασίες και μελέτες μηχανικού
ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες μηχανικού

Αντικείμενο του γραφείου μας αποτελούν όλες οι εργασίες μηχανικού.

Με κεντρικό άξονα τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την έκδοση οικοδομικών αδειών, την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη της οικοδομής,

το τεχνικό γραφείο Μουτζούρη επεκτείνεται σε κάθε εξειδικευμένη εργασία μηχανικού, σε συνεργασία με ειδικευμένους συνεργάτες της ανάλογης επιστήμης και τεχνολογίας.

μελέτες - επιβλέψεις
Οικοδομικές Άδειες

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών. Εκπονούμε μελέτες Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Μηχανολογικών, σύνταξη Τοπογραφικού, καθώς και την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων ώστε να εκδοθεί η αιτούμενη οικοδομική άδεια.

Κατσκευές

Κατασκευάζουμε και Επιβλέπουμε την οικοδομή σε κάθε στάδιό της. Οργανώνουμε το εργοτάξιο με εξειδικευμένο εργοτεχνικό προσωπικό σ’ όλα τα στάδια κατασκευής, αναλαμβάνοντας την τήρηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Εφαρμόζουμε πλήρως την μελέτη χωρίς αποκλίσεις και πρόσθετα έξοδα.

Τοπογραφικά

Σύνταξη Εξαρτημένων Τοπογραφικών. Με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό αποτυπώνουμε με ακρίβεια γεωτεμάχια, οικόπεδα και κτίσματα, καθώς συντάσσουμε την αντίστοιχη μελέτη Αρτιότητας και Οικοδομισημότητας του γηπέδου σας.

Τρισδιάστατη Απεικόνιση - 3D

Με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους τρισδιάστατης απεικόνισης – 3D – σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δείτε το τελικό αποτέλεσμα του κτιρίου σαν να έχει ήδη κατασκευαστεί εντός του οικοπέδου. Παράλληλα σας παρουσιάζουμε και την εσωτερική διάταξη του χώρου ώστε να γίνονται αντιληπτά τα μεγέθη και οι κινήσεις που δημιουργούνται.

Τεχνικές - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας παρέχουμε τεχνικές – συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ό,τι πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσετε με την ακίνητη περιουσίας σας (αγροτεμάχια – ακίνητα).

design and construction by architectural office Moutzouri in Karystos Evias
Section
Ηλεκτρονική Ταυτότητα

Η Ηλεκτρονική ταυτότητα είναι η δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού φακέλου του κτιρίου που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που το αφορούν.

Βεβαίωση Μηχανικού Νομημότητας

Η Βεβαίωση Μηχανικού Νομιμότητας του κτιρίου με βάση τον Νόμο 4495/2017 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες και ενέργειες έτσι ώστε να τακτοποιηθεί ή να νομιμοποιηθεί η αυθαίρετη κατασκευή σας. Στο τέλος της διαδικασίας παραδίδεται ο πλήρης φάκελος της τακτοποίησης.

Αδειοδότηση Καταστήματος

Αναλαμβάνουμε μελέτες για την έκδοση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μεταξύ των υπηρεσιών του γραφείου μας συμπεριλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικές μελέτες για όσες δραστηριότητες (τουριστικές – βιομηχανικές) απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Δασικά Αγροτεμάχια Φωτοερμηνία

Διεκπεραιώνουμε όλη την γραφειοκρατεία για να χαρακτηριστεί το αγροτεμάχιο δασικό ή μη.
Εκπονούμε εμπεριστατωμένη Μελέτη Φωτοερμηνείας ώστε να διευκρινιστούν αμφισβητούμενα μέρη.