ενεργειακή μελέτη κτιρίου

Παθητικός Σχεδιασμός

Ο αρχικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός λαμβάνει υπ' όψης του όλες τις τοπογραφικές, κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο οικόπεδο και με γνώμονα αυτές γίνεται ο σχεδιασμός και χωροθέτηση του κτιρίου στον χώρο.

Σύστημα Θέρμανσης

εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης με χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.

Θερμομόνωση

Με την τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος θερμομόνωσης εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, παρέχοντας την απαραίτητη αντίσταση στη ροή και μετάδοση θερμότητας, έτσι ώστε αφενός να μειώνεται το κόστος θέρμανσης και ψύξης και αφετέρου να βελτιώνεται η θερμική άνεση των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτό

Κατοικία Α+ κατά ΚΕΝΑΚ   ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α+ ΚΑΤΑ ΚΕΝΑΚ

Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων κτιρίων είναι η ενεργειακή τους κατανάλωση. Με άλλα λόγια, πόση ενέργεια απαιτείται για τη θέρμανση και την ψύξη του χώρου ώστε το περιβάλλον να είναι βέλτιστο για τον χρήστη. Σημαντικοί παράγοντες δεν αποτελούν μόνο η θερμοκρασία του χώρου, αλλά και η ποιότητα αέρα και η υγρασία. Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης της απαιτούμενης ενέργειας με σωστές τεχνικές, ποιοτικές κατασκευές και κατάλληλα υλικά. Η καλή ενεργειακή απόδοση της κατοικίας σας σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ νέας κατοικίας

Όλες οι κατασκευές μας μελετούνται ώστε να καταναλώνουνε μικρά ποσά ενέργειας για θέρμανση και για ψύξη (κατά ΚΕΝΑΚ).

Με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού προσομοίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου επιτυγχάνουμε την βέλτιστη περιβαλλοντική και οικονομική λύση χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης τόσο των υπό ανέγερση κτιρίων όσο και των υφιστάμενων.

Οι κατασκευές μας κατατάσσονται στις υψηλότερες ενεργειακές βαθμίδες. Στόχος μας η άνετη και η ευχάριστη θερμοκρασία με ελάχιστες απαιτήσεις.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ υφιστάμενης κατοικίας

Αναβαθμίστε Ενεργειακά την κατοικία σας στοχεύοντας στην εξοικονόμηση χρημάτων. Σήμερα, οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλές και μπορούν να υλοποιηθούν σχετικά εύκολα με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων.

Θερμομονώστε σωστά, επιλέξτε κατάλληλα υλικά και δώστε προσοχή στην ποιότητα της κατασκευής για να έχετε μηδενικές θερμικές απώλειες. Συνδυαστικά μπορείτε να εφαρμόσετε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καταφέρνοντας μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Αναλαμβάνουμε να μετατρέψουμε την κατοικία σας ώστε να τοποθετηθεί στις υψηλότερες ενεργειακές βαθμίδες Α+.

  ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Σχεδιάζεται εξ αρχής με βάση τις Βιοκλιματικές Αρχές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, που στοχεύουν στην εκμετάλευση των κλιματικών συνθηκών της περιοχής σε όφελος της κατοικίας.
Με σωστό προσανατολισμό των χώρων, με μελετημένα ανοίγματα με τις ανάλογες διατομές, με τα κατάλληλα στεγαστρα, με υπολογισμό της θερμοπερατότητας της μόνωσης του κελύφους του κτιρίου αλλά και με κατασκευαστικά συστήματα τέτοια ώστε να διαφεύγει ο θερμός αέρα κατά το θέρος και να διατηρήται κατά το χειμώνα (τοίχος trombe, ηλιακή καμινάδα κλπ) επιτυχάνουμε την Βιοκληματική Κατοικία.
Η μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς μιας τέτοιας κατοικίας υλοποιείται με σύγχρονα εξειδικευμένα και Πιστοποιημένα Ηλεκτρονικά Προγράμματα προσομείωσης.
Οι θερμικές ανάγκες των βιοκλιματικών κατοικιών είναι ελάχιστες μειώνοντας έτσι το κόστος θέρμανσης και ψύξης κατά τη διάρκεια του έτους. Κέρδη οικονομικά και περιβαλλοντικά!

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Συνδυάζοντας τη Βιοκλιματική Κατοικία με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρια οικιακής χρήσης, ηλιακό θερμοσίφωνα, βιομάζα) καταφέρνουμε να έχουμε μία «Ενεργειακά Αυτόνομη Κατοικία» με μηδενική κατανάλωση ενέργειας από τα δίκτυα της ΔΕΗ. Η κατοικία μπορεί να παράγει αποκλειστικά μόνη της την ενέργεια που απαιτούν οι χρήστες για κατανάλωση, ώστε να λειτουργούν όλες οι οικιακές συσκευές με το παραγόμενο ρεύμα, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση με τα δίκτυα της ΔΕΗ.
Μπορεί να συνδιαστεί με βιολογικό βόθρο, δεξαμενής ομβρίων για ποτιστικό νερό και δυνατότητα γεώτρησης για πλήρη αυτονομία.

Η κάθε Κατοικία αντιμετωπίζεται ως Ιδιαίτερη και Μοναδική!
Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε περαιτέρω στο γραφείο μας…