Κατοικία στον οικοδομικό συνεταιρισμό “Ικαρος”, με πάνελ φωτοβολταϊκών.

Category:

Date: